Освітня політика

Школа стоїть на засадах класичної академічної освіти, яка є освітою еліти в усіх країнах світу і дає дитині широкі можливості для вибору майбутнього. У нашому закладі є можливість поглибленого вивчення предметів відповідно до нахилів, обдарувань та індивідуалізованих навчальних планів у старших класах. Старша школа має суспільно-гуманітарннй напрям та профіль «Міжнародні відносинни».

На перетині уроку та позаурочної діяльності школяра реалізується комплексний педагогічний проект «Практикум «Учись учитися», спрямований на те, щоб кожен учень свідомо й успішно досягав навчального результату, набував уміння працювати з різними джерелами інформації, розподіляти час, організовувати робоче місце. Спеціальна організація шкільного життя дає можливість кожному отримати широкий досвід публічних виступів, оволодіти ораторськими уміннями, набути комунікативної компетентності. Випускники закладу та їх батьки зазначають дієвість цього курсу для подальшого навчання у вищій школі та для початку трудової діяльності.

З першого класу вивчається англійська мова з використанням додаткових курсів „Англійська драма”, „Країнознавство”, „Ділова англійська мова”, з 5 класу – німецька мова. Вивчаються російська мова та література. Поглиблене вивчення англійської мови супроводжується активним освоєнням культури англомовних країн (культурознавчі англомовні свята, спецкурси, листування із закордонними партнерами, англомовне спілкування під час реалізації міжнародних проектів та виїзних шкіл).

Особлива увага надається глибокій культурологічній підготовці школярів (вивчення культури і традицій українського народу, історії античної цивілізації, культури англомовних країн та країн, з якими ПНВК поєднують давні партнерські взаємини (Швеції, Польщі, Нідерландів), міфології народів світу, Біблії як культурної та історичної пам’ятки, участь в археологічних розкопках та культурологічних проектах, співпраця з провідними митцями України).

Для навчального процесу характерною є можливість навчання «з нуля» з будь-якого предмету для будь-якого віку та орієнтованість системи навчання на сучасну вищу школу. Системна самостійна пізнавальна робота, інтенсивна предметна комунікація, наукові та літературні конференції, розробка проектів у різновікових командах, уроки-пари забезпечують підготовку до успішного навчання у вузі, яке традиційно демонструють наші випускники.